Home

  Doelstelling
    Onze doelstelling
    Wat doen we voor jou?
  Contact
    Hoe gratis lid worden?
    Activiteiten melden
   

Medewerkers contacteren

  Vereniging & activiteiten
    Activiteiten
    Cultureel & vrije tijd
    Sport
    Jeugd
   

Alle verenigingen

  Historiek  van
    Beigem
    Borgt
    Humbeek
    Grimbergen
    Strombeek-Bever
    Kunstenaars
    Andere
  Grimbergse links
    Sponsors
    Verenigingen
   

Bedrijvengids

  Info links
    Wachtdiensten
    Hulpdiensten
    Andere
  Varia
    Immo
   

Ontspanning

Verantwoordelijke uitgever
Hubert Wauters

Contact huwa@telenet.be

 

 

 

Administrator

Paswoord:

 
 

 
 

Doelstellingen Wat doen we voor jou?

Grimbergen Leeft, de vereniging voor Verenigingen

Grimbergen Leeft is gegroeid uit de hobby van enkele grimbergse computerfanaten en hun passie voor al wat er reilt, zeilt en leeft in Grimbergen. Vandaar ook de naam "Grimbergen Leeft", want of je 't nu gelooft of niet, er valt in Grimbergen heel wat meer te beleven dan je op 't eerste zicht vermoedt. 

Medio 1999 zijn we gestart met enkele eenvoudige webpagina's waarop we her en der verzamelde informatie over grimbergse verenigingen aanreikten. Gesteund door het steeds groeiend bezoekersaantal streven we - en met deze volledig herwerkte versie van de website meer dan ooit - naar een zo volledig mogelijk en kwalitatief hoogstaand  informatieaanbod over Grimbergen en de grimbergse verenigingen. Niet om de grootste of  meest bezochte website over Grimbergen te worden, maar om iedereen die om één of andere reden Grimbergen een warm hart toedraagt, toegang te geven tot de informatie die de talrijke verenigingen ons aanreiken en die we zelf quasi dagelijks aanvullen en verder uitbreiden.

Grimbergen Leeft is dan ook een vereniging die :

 • zich door het beheer en uitbouwen van deze website belangeloos ten dienste stelt van al wie begaan is met het grimbergse (verenigings)leven door het aanreiken van relevante informatie op socio-cultureel, sportief en wetenschappelijk vlak.  

 • op geen enkel wijze commercieel voordeel beoogt of politieke standpunten wil innemen noch enige politieke of partijgebonden propaganda wil voeren..

Grimbergen Leeft  tracht deze doelstellingen in te vullen door :

 • kwaliteitsbewust te werken én toegevoegde waarde op het net te bieden door :

  • zelf actief - en in samenwerking met verenigingen -  informatie die (nog) niet op andere sites ter beschikking gesteld wordt, te verzamelen, op haar website aan te bieden en deze continu te onderhouden en verder uit te bouwen. 

  • informatie die reeds op andere websites beschikbaar is, toegankelijk maken door het leggen van verwijzingen (hyperlinks) voor zover we constructieve ingesteldheid bij beheerders van deze sites bemerken. Het gebeurt immers te vaak dat webpagina's nodeloos gekopieerd en gepubliceerd worden met als gevolg dat ze nadien niet meer onderhouden en dus waardeloos worden. 

   

 • een zo groot mogelijk publiek te bereiken door :

  • open te staan voor alle grimbergse verenigingen en individueën voor zover zij geen commerciële of politieke doelstellingen hebben 

  • relevante informatie 'van algemeen nut' aan te bieden.

Gezien deze site volledig belangeloos opgezet en onderhouden wordt, appreciëren wij ten zeerste de steun van onze sponsors die het voor ons praktisch mogelijk maken ten dienste te blijven staan van de grimbergse gemeenschap.

 
 

Copyright © 1999-2018 Grimbergen Leeft